Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

správy
poisťovníctvo: Čo robiť v prípade poškodenia auta výtlkom
30. december 2010 @ 10:43:12 CET, poslal j.čík

ALLIANZ SP Poškodenie motorového vozidla výtlkmi na cestách kryje Allianz – Slovenská poisťovňa havarijným poistením. Ako si môže motorista uplatniť náhradu škody?

V prípade poškodenia vozidla má motorista možnosť uplatniť si náhradu škody:
1. z havarijného poistenia Allianz – SP,
2. pokiaľ nemá motorista uzatvorené havarijné poistenie, môže si náhradu škody uplatniť:
- z poistenia zodpovednosti za škodu správcu komunikácie,
- u správcu komunikácie mimosúdnou dohodou,
- od správcu komunikácie na súde v občiansko-právnom konaní.

Poškodenie vozidla zapríčinené výtlkom na ceste je možné uplatniť z havarijného poistenia vozidla, bez ohľadu na to, či udalosť prešetrovala polícia alebo nie. Každú hlásenú škodovú udalosť poisťovateľ posudzuje individuálne, podľa skutočností a dôkazov, ktoré má k dispozícii, a to v súlade s platnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami príslušného produktu. Ak poisťovateľ vlastným šetrením zistí, že nie sú pochybnosti ohľadom vzniku škody a jej rozsahu, vyplatí klientovi uplatnené poistné plnenie.

Pokiaľ motorista havarijné poistenie nemá, môže si náhradu škody uplatniť zo zodpovednosti za škodu od správcu komunikácie alebo súdnou cestou. V takomto prípade musí motorista preukázať zodpovednosť príslušného správcu komunikácie za vzniknutú škodu. Motoristom preto odporúčame zdokumentovať škodu a jej rozsah priamo na mieste, napr. vlastnou fotodokumentáciou, prípadnými svedeckými výpoveďami a pod. „Veľkou výhodou je, že pri tomto druhu poškodenia môžu klienti Allianz – SP využiť pomoc asistenčnej služby, ktorá zabezpečí opravu poškodeného vozidla na mieste (pokiaľ je to možné) alebo odtiahnutie automobilu do zmluvného servisu,“ hovorí Anna Gajdárová, riaditeľka odboru likvidácie poistných udalostí v neživotnom poistení z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Pre rýchlu likvidáciu poistných udalostí Allianz – Slovenská poisťovňa odporúča nahlásenie poistnej udalosti na telefónnych číslach 0902/122 222, 0917/122 222, 0850/122 222 alebo na stránke www.allianzsp.sk.

Zdroj: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.


Súvisiace správy

Najčítanejšie /ALLIANZ SP/