Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

správy
motocykle: Honda, BMW Motorrad a Yamaha spolupracujú
08. október 2015 @ 09:10:32 CEST, poslal k.zechmeister

HONDA MOT Spoločnosti BMW Motorrad, Honda Motor Co. Ltd. a Yamaha Motor Co. Ltd. spolupracujú na rozšírení aplikácií spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov (Cooperative-Intelligent Transportation Systems – C-ITS) v oblasti jednostopových motorových vozidiel, a spoločne preto založili konzorcium s názvom Connected Motorcycle Consortium.

Podľa dohody o spolupráci, ktorá bola všetkými členmi ACEM z radov výrobcov podpísaná v roku 2014, dôjde k zavedeniu funkcií C-ITS po roku 2020 (ACEM: Európska asociácia výrobcov motocyklov – European association of motorcycle manufacturers). S cieľom urýchliť tento proces sa uvedení traja výrobcovia rozhodli začať spolupracovať v oblasti C-ITS už teraz.

Nadviazanie spolupráce bolo oznámené 6. októbra 2015 na Svetovom kongrese ITS vo francúzskom Bordeaux, ktorý je najväčšou svetovou akciou zameranou na inteligentné dopravné systémy a služby. Všetci traja partneri zároveň vyzvali ďalších výrobcov motocyklov, aby sa ku konzorciu pripojili, a prispeli tak k ďalšiemu zvýšeniu bezpečnosti jednostopových motorových vozidiel.

„S cieľom urýchliť vývoj bezpečnostných systémov, určených pre motocykle, chceme spolupracovať na podpore a úspešnej implementácii C-ITS v motocykloch a skútroch,“ hovorí Tetsuo Suzuki, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Honda Motor Co., Ltd. Takaaki Kimura, generálny riaditeľ technologického centra, výkonný viceprezident a zastupujúci riaditeľ spoločnosti Yamaha Motor Co.Ltd., k tomu dodáva: „Naše spoločnosti sú už aktívnymi členmi konzorcia Car2Car Communication Consortium, v rámci ktorého spolupracujeme s výrobcami automobilov a nákladných vozidiel a s ďalšími zainteresovanými subjektmi na spoločných špecifikáciách a štandardoch. Uvedomili sme si však, že špecifické požiadavky motocyklov rámec tohto konzorcia presahujú. Logickým krokom preto bolo nadviazať spoluprácu zameranú výhradne na problematiku súvisiacu s jednostopovými motorovými vozidlami.“

„Naším cieľom je prispieť k včasnému a komplexnému využitiu spolupracujúcich ITS systémov v jednostopových motorových vozidlách, a prispieť tak k zvýšeniu ich bezpečnosti. Vyzývame preto ďalšie spoločnosti, aby sa k nám pripojili,“ vysvetľuje Prof. Dr. Karl Viktor Schaller, výkonný viceprezident pre vývoj v BMW Motorrad.

Európska asociácia výrobcov motocyklov iniciatívu privítala
Antonio Perlot, generálny tajomník ACEM, k tomu uviedol: „Táto iniciatíva je plne v súlade so stratégiou ACEM pre oblasť bezpečnosti cestnej premávky a potvrdzuje ochotu motocyklového priemyslu podieľať sa na zvyšovaní bezpečnosti jazdcov vývojom konkrétnych technológií na praktické použitie.“

Technológie ITS prispejú k bezpečnosti motocyklov
Dobre premyslené a správne implementované ITS technológie ponúkajú potenciál pre ďalšie zvýšenie bezpečnosti, zabezpečenia a efektivity všetkých dopravných systémov, najmä v prípade motocyklov.

Inteligentné dopravné systémy (Intelligent Transport Systems – ITS) vyžadujú integráciu informačných a komunikačných technológií pokrývajúcich dopravnú infraštruktúru, vozidlá aj ich používateľov. Základné aplikácie sa dnes používajú v navigačných systémoch GPS, kde dopravné informácie poskytované v reálnom čase slúžia na voľbu optimálnej trasy alebo na upozornenie na zápchy na trase. Najmä v cestnej doprave dokáže vzájomná bezdrôtová komunikácia medzi vozidlami účastníkom cestnej premávky pomôcť pri koordinovanom a informovanom rozhodovaní o trase a umožňuje bezpečný pohyb v rušnom mestskom prostredí.

ITS technológie by mali významnou mierou prispieť k bezpečnosti prevádzky jednostopových motorových vozidiel. V neposlednom rade vďaka nástrojom elektronickej komunikácie, ktoré umožnia zdieľanie informácií medzi jazdcami a vodičmi ostatných vozidiel.

Všetky tri spoločnosti už disponujú skúsenosťami s technológiami prepojených vozidiel z niekoľkých praktických testov, ktoré boli doteraz v Európe realizované. BMW Motorrad spolupracovala s automobilkami a hlavnými dodávateľmi na projekte simTD, čo bol rozsiahly test prepojených vozidiel v reálnej prevádzke v okolí nemeckého Frankfurtu. Honda a Yamaha sa zúčastnili európskeho skúšobného projektu ITS technológií DRIVE C2X .

S ohľadom na problémy zistené pri týchto reálnych testoch sa všetci traja výrobcovia teraz spoločne pokúsia vyhodnotiť princípy spolupracujúcich inteligentných dopravných systémov (C-ITS) s dôrazom na zvýšenie bezpečnosti motocyklov.

ITS systémy pre motocykle sa budú líšiť od systémov pre automobily
ITS systémy určené pre automobily nie je možné jednoducho preniesť do motocyklov. Vzhľadom na obmedzený priestor musia byť elektronické systémy menšie a musí byť odolné voči vode, prachu a vibráciám.

Kvôli odlišnej jazdnej dynamike motocyklov musí byť navyše softvér a algoritmy upravené tak, aby reflektovali zvláštne požiadavky jednostopových strojov.

Zdroj: Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka


Súvisiace správy

Najčítanejšie /HONDA MOT/