Crossway

zvacsiToto vozidlo je určené predovšetkým pre pravidelnú obsluhu na krátke vzdialenosti, pre prepravu podnikových zamestnancov apod.

Irisbus Iveco, významný predstaviteľ prepravy osôb vo svetovom meradle, si kladie za prvoradý cieľ uľahčiť život cestujúcim a vytvárať stále pohodlnejšie, ústretovejšie a bezpečnejšie podmienky pre cestovanie. Zároveň usiluje o zjednodušenie každodennej práce vodiča a o rozširovanie ponuky vozidiel s optimálnou rentabilitou poskytovanou prevádzkovateľom. Rovnaké úsilie venuje perspektíve trvalého rozvoja, ochrane životného prostredia a ohľadu na jednotlivca.

V rámci toho sa tiež realizuje stratégia konvergencie a obnovy výrobkových rád firmy Irisbus Iveco. Crossway tu predstavuje hlavnú etapu.

Vozidlo Crossway je určené pre mnohé západoeurópske trhy (Nemecko, Rakúsko, Benelux, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Taliansko, Švajčiarsko), pre všetky trhy strednej a východnej Európy, ale aj pre krajiny Severnej Afriky a Stredného východu. Vo výrobkovej rade firmy Irisbus Iveco sa radí medzi školský autobus Récréo a zmiešaný linkový / zájazdový autokar Arway.

Crossway, rovnako ako jeho predchodca Axer, sa vyrába vo vysokomýtskom závode firmy Irisbus Iveco v Českej republike.

Cieľom Irisbusu Iveco je i pomocou vozidla Crossway upevniť vedúcu pozíciu, ktorú zaujíma už niekoľko rokov, na európskej úrovni v segmente autobusov s dobrým pomerom kvality a ceny. Nadväzuje tak na výrobkovú radu 900 (prezentovanú v roku 1996 ako restyling výrobkovej rady Karosa 700 uvedenej na trh v roku 1981). V tomto segmente je prvým výberovým kritériom úspornosť, atraktívna kúpna cena a minimálne prevádzkové náklady po celú dobu životnosti výrobku.

Design vlastný skupine výrobkov Irisbus

zvacsiCrossway má modernú, triezvu a funkčnú siluetu, ktorá plne vyhovuje požiadavkám na hospodárne prevádzkovanie dopravnej obsluhy. Ako doplnok autokaru Arway, predstaveného na výstave Busworld v Kortrijku v októbri roku 2005, Crossway výrazne potvrdzuje novú identitu Irisbusu, pre ktorú je charakteristický úsmevný a výrazný predný panel a čisté plynulé línie karosérie, ktoré činia z tohto vozidla omnoho viac než len pracovný nástroj.

Tento už osvedčený štýl dodáva poslednému výrobku z rady firmy Irisbus Iveco osobitosť, dynamický a moderný ráz a je známkou kvality a spoľahlivosti. Vozidlo Crossway pôsobí celkovo elegantným dojmom a skvele zapadá do okolitej krajiny.

Vnútorné priestory vozidla Crossway svedčia o harmonickej rovnováhe i tých najmenších detailov vybavenia. Premyslené kombinácie farieb podlahovej krytiny, obloženia bočníc i strechy, nový tvar stĺpikov a prídržných tyčí, nová konštrukcia strechy aj batožinových košov spôsobujú, že sa u nového autobusu snúbia príjemný vzhľad a funkčnosť, estetika a praktickosť.

Tri dĺžky, dva motory

Crossway je široký 2,55 m a vyrába sa v troch dĺžkach s rôznou obsaditeľnosťou podľa zákonov jednotlivých krajín, pričom zachováva novú európsku normu 2001/85 (maximálna záťaž na zadnej náprave 11,5 ton a maximálna celková povolená hmotnosť zaťaženého vozidla 18 ton).

Maximálna obsaditeľnosť je nasledujúca (s dvojkrídlovými dverami, celková hmotnosť so záťažou 18 ton ):

10,60 m: 41 sedadiel + 33 miest na státie alebo 45 sedadiel + 25 miest na státie (*)
12,00 m: 49 sedadiel + 36 miest na státie alebo 53 sedadiel + 29 miest na státie (*)
12,80 m: 53 sedadiel + 28 miest na státie alebo 57 sedadiel + 23 miest na státie (*)
(*) podľa opcii

Upevnenie sedadiel do líšt umožňuje ľahko meniť obsaditeľnosť a prispieva k lepšej prispôsobivosti.

V ponuke je niekoľko možností usporiadania dverí :
-     jednoduché predné dvere (šírka 800 mm) jednokrídlové alebo dvojkrídlové
-     jednoduché stredné dvere (šírka 800 mm) jednokrídlové alebo dvojkrídlové
-     dvojité stredné dvere (šírka 1 200 mm) dvojkrídlové.

zvacsiPokiaľ ide o motor, Crossway preberá všeobecne uznávanú technológiu, ktorá sa osvedčila na ostatných vozidlách výrobkových rád autobusov a autokarov firmy Irisbus Iveco a nákladných automobilov Iveco.

Použitie početných spoločných technických komponentov a štandardizovaných mechanických súčastí odpovedá najnovším technologickým normám a je zárukou hospodárnej prevádzky a dlhodobej spoľahlivosti.

Podľa trás, ktoré vozidlo zdoláva, alebo podľa špeciálnych prevádzkových potrieb, ponúka Crossway výber jedného z dvoch vznetových motorov Iveco, ktoré si získali dobrú povesť spoľahlivosti a výkonnosti, a ktoré boli prispôsobené novej norme pre znižovanie stupňa znečistenia ovzdušia Euro 4 (technológia SCR - Selective Catalytic Reduction):

-     motor Tector, v ktorom sa spája triezvosť a vysoký moment otáčania, sa ponúka v dvoch výkonoch, 264 k        (194 kW) a 300 k (220 kW) a je určený pre zvlnenú krajinu;
-     motor Cursor o výkone 330 k (243 kW), ktorý spája úspornosť a výkonnosť, sa hodí predovšetkým pre        kopcovitý terén, výhodou je vysoký moment otáčania motora a jeho výkon.

Obsah nádrže na AdBlue je 60 litrov, čo umožňuje dojazd približne 6 000 km podľa spôsobu prevádzkovania.

Za zmienku stojí, že skôr, než sa v roku 2009 bude používať norma Euro 5, sú tieto motory už dnes schopné v opcii spĺňať nielen požiadavku na zníženie toxických emisií oxidov dusíku (NOx) prakticky na polovicu v porovnaní s Euro 4, ale tiež dosiahnuť úroveň EEV (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle), ktorá umožňuje dvojnásobné zníženie emisií častíc oproti Euro 5.

Bezpečnosť a dostupnosť

zvacsiVďaka pevnosti konštrukcie Crossway vyhovuje predpisom normy ECE R 66, ktorá obmedzuje deformácie karosérie v prípade prevrátenia vozidla a zaisťuje cestujúcim priestor na prežitie.

Crossway bol skonštruovaný tak, aby uľahčil časté nastupovanie a vystupovanie cestujúcich, ktoré je charakteristické pre každú linkovú dopravu, avšak taktiež svedčí o zámere ponúknuť autobus, ktorý je dostupný všetkým. Súčasne rešpektuje doporučenie pracovnej skupiny COST 349 (Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) pri Európskej únii, ktoré sa týka dostupnosti linkových autobusov pre vozíčkarov. Za týmto účelom je v opcii ponúkaná zdvíhacia plošina, zabudovaná do stredných schodíkov (s dvojitými strednými dverami širokými 1 200 mm).

Rozmerný priestor pre cestujúcich, dobre presvetlený vďaka veľkej zasklenej ploche, uľahčuje pohyb cestujúcim vo vnútri vozidla (vnútorná výška 2,28 m v strednej chodbičke) a umožňuje inštaláciu rozmerných batožinových košov, ktoré doplňujú batožinové schránky uložené pod podlahou. Celkový využiteľný objem priestoru pre batožinu dosahuje tieto hodnty:

Crossway 10,6 m :   5,9 m3 (3,5 m3 schránky + 2,4 m3 vnútorné batožinové koše)
Crossway 12 m    :   8,5 m3 (5,7 m3 schránky + 2,8 m3 vnútorné batožinové koše)
Crossway 12,8 m :   9,7 m3 (6,7 m3 schránky + 3 m3 vnútorné batožinové koše).

Úplné pneumatické pruženie a nezávislé predné kolesá poskytujú vynikajúce pohodlie pri riadení, zatiaľ čo znížený priemer zatáčania (21 metrov, teda úspora 1 meter v porovnaní s jeho predchodcom Axer*) zlepšuje jeho ovládateľnosť na kľukatých a obťažnejšie zvládateľných trasách.

* porovnateľné typy 12 m

Vysoké Mýto, závod so špičkovou výrobnou technológiou

zvacsiZávod vo Vysokom Mýte, ktorý sa nachádza v Českej republike 150 km na východ od Prahy, je nedeliteľnou súčasťou výrobnej organizácie firmy Irisbus Iveco.

V roku 2005 tento závod vyrobil 1 821 vozidiel (z toho 80 % na vývoz); tento objem ho umiestnil do prvej rady šiestich európskych výrobných závodov firmy Irisbus Iveco. Pripomeňme, že ostatné výrobné závody sú vo Francúzsku (Annonay a Rorthais), v Taliansku (Valle Ufita), v Španielsku (Barcelona) a v Maďarsku (Budapešť).

Výroba autobusov série 900 priniesla v roku 2005 autobus Ares v dĺžkach 10 m a 15 m a nový autokar Arway, ktorý bol predstavený na výstave Busworld v Kortrijku v októbri 2005. Sériová výroba autobusu Crossway s motorom Tector bude zahájená v septembri 2006 a výroba Crossway s motorom Cursor o dva mesiace neskôr.

Vďaka veľkej modernizácii v roku 2001, ktorá spočívala v inštalácii kataforetického kúpeľa a nových lakovacích kabín, neskôr tiež v reorganizácii montážnych liniek a dokončovacích liniek, zaisťuje výrobný závod vo Vysokom Mýte kvalitu výroby, ktorá úplne zodpovedá normám platným v západnej Európe.

Úplné ponorenie karosérií autobusov a autokarov do kataforetického kúpeľa zaisťuje celkovú ochranu proti korózii. Vozidlá ošetrené touto ochranou majú dlhšiu životnosť a sú veľmi dobre predajné i na trhu s ojazdenými vozidlami, čo sú dve rozhodujúce výhody pre dopravcov.

Zdroj: Irisbus Iveco

Tento článok nájdete na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
http://www.aad.sk

Adresa tohoto článku je:
http://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=436