Land Rover, Biosphere Expeditions.org a Slovak Wildlife Society
redaktor: o.mauer, 27.01.2010;

21. januára sa v predajných priestoroch spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, autorizovaného importéra značiek Volvo, Land Rover a Jaguar konala pri príležitosti štartu ďaľšej ochranárskej a výskumnej expedície BIOSPHERE EXPEDITIONS tlačová konferencia s názvom Biela divočina: vlci a rysy v zimných Tatrách.

Zimný výskum dobrovoľníkov z celého sveta
bude tentokrát zameraný na mapovanie populácie vlkov a rysov v Nízkych Tatrách.

zväčšiť obrázok Britská automobilová legenda Land Rover patrí dnes neodmysliteľne k ochrane prírody. Filozofia automobilu, ktorý dokáže skutočne prejsť akýmkoľvek ťažkým terénom, sa už desaťročia spája aj s výskumom a terénnou prácou na celom svete. Ekológia a ochrana životného prostredia sú dnes pre Land Rover prioritou a neodmyslitel‘nou súčasťou firemnej filozofie.
Prvý Land Rover opustil brány spoločnosti v roku 1947. Od svojho počiatku bol tento automobil určený pre náročný terén, ktorý bol schopný prekonávať. Veľmi rýchlo si vďaka svojej jednoduchosti, ale pritom vysokej kvalite, spoľahlivosti a najmá schopnosti prekonať čokoľvek prakticky za akéhokoľvek počasia, získal obľubu ako dopravný prostriedok vedeckých a výskumných expedícií. Za vyše šesťdesiat rokov výroby sa Land Rover stal synonymom cestovania v odľahlých oblastiach za najrôznejšími cieľmi. Dnes môžeme vidieť tieto autá v mnohých prírodných rezerváciách ako obslužné vozy, slúžia tiež ako spoľahlivé expedičné autá, či napríklad autá Medzinárodného Červeného kríža a Červeného polmesiaca v oblastiach postihnutých katastrofami, kam sa iné vozidlá prakticky nemajú šancu dostať.

Land Rover Discovery4 pre Biosphere Expeditions poskytla spoločnosť T.O.P AUTO Slovakia Land Rover Discovery4 pre Biosphere Expeditions poskytla spoločnosť T.O.P AUTO Slovakia Blízkosť k prírode sa v značke Land Rover postupne premietla aj do podpory ekologických aktivít a spolupráce s organizáciami ako Born Free Foundation, Earthwatch, Royal Geographical Society či Biosphere Expeditions.org. Na Slovensku podporuje značka Land Rover okrem projektov Biosphere expeditions.org aj projekt Návrat rysov, ktorý sa venuje vypúšťaniu v Zoo narodených mačkovitých šeliem späť do divokej prírody.

Ekologické povedomie značky Land Rover sa premieta aj do neustáleho skvalitňovania automobilov značky Land Rover v zmysle vyššej kvality výroby automobilov ale aj vyššej ekologickosti prevádzky nových vozidiel Land Rover. Od roku 2006 prebieha projekt kompenzácie splodín oxidu uhličitého, ktoré produkujú nové vozidlá Land Rover. Spoločnosť znižuje produkciu splodín vo výrobnom závode tak, aby sa tým vykompenzovalo množstvo C02, ktoré vyprodukujú nové autá. Medzi najnovšie ekologické posuny patrí aj zavedenie systému Stop/Start v modeloch Freelander, ktorý znižuje spotrebu o 10% a emisie C02 až o 8%.

Biosphere Expeditions a partnerstvo Land Rover

spolupráca Land Rover a Biosphere ExpeditionsBiosphere Expeditions sa stali partnerom environmentálneho sponzorského programu „Fragile Earth (Krehká Zem) značky Land Rover už v roku 2002. Odvtedy Land Rover rozbehol projekty v mnohých oblastiach ako ochrana levov a gepardov v Namíbii, výskum snežných leopardov v pohorí Altaj, štúdie arabských leopardov v Ománe, ochranu jaguára a pumy v Brazílii a prácu s kamzíkmi, vlkmi a medveďmi na Slovensku.

Kathy Wilden, riaditeľka Biosphere Expeditions povedala: „Veľmi nás teší, že sme súčasťou programu Fragile Earth značky Land Rover. V značke Land Rover sme našli vynikajúceho globálneho partnera so silným spoločenským svedomím. Land Rover má zásadný význam pre činnosť našich expedícií. Umožňuje nám vykonávať expedície v najvzdialenejších a nedostupných miestach našej planéty a znižuje naše náklady poskytnutím expedičných vozidiel a sponzorskými príspevkami. Spoľahlivé a účinné vozidlá nám umožňujú podporovať vedcov a záchranné programy na celej zemeguli. “

Partnerstvom s Biosphere Expeditions pomohol Land Rover zachrániť viacero živočíšnych druhov a ich prirodzené životné prostredie na celom svete. Najnovšie úspechy zahŕňajú:

• Nižší počet levov, leopardov a gepardov zabitých pri konflikte farmári verzus dravci v Namíbii.
• Vyhlásenie chránených oblastí v Altajskej republike v Strednej Ázii, ktorá vytvára útočisko pre niekoľko ohrozených živočíšnych druhov, vrátane snežných leopardov.
• Aktívnu úlohu pri záchrane 50 vlkov, ktoré boli povolené na odstrel v pohorí Bieszczady v Poľsku. Dosiahlo sa to poskytnutím presnej informácie o počtoch týchto dravcov v prírode a ovplyvnením orgánov miestnej správy, ktoré zrušili svoje rozhodnutie o vyhubení.
• Odporúčania pre reguláciu a ochranu jaguarov boli inkorporované do lokálnych a celoštátnych záchranných plánov na území atlantického dažďového pralesa v Brazílii.

Biosphere expeditions.org

Nezisková organizácia Biosphere expeditions.org vznikla v roku 1999 s cieľom ponúknuť ľuďom spojenie zážitku, dobrodružstva a aktívnej ochrany prírody.

Idea a jej realizácia je dielom bývalého armádneho výsadkára a aktívneho biológa Matthiasa Hammera. Biosphere expeditions.org nie je len ekoturistickou organizáciou, ale ponúka aktívnu prácu v terénnom výskume pri ochrane prírody, pričom výsledky týchto terénnych výskumov pomáhajú pri zachovávaní biodiverzity. Domovom organizácie je Veľká Británia.
História terénneho mapovanie divo žijúcej zvery za pomoci dobrovoľníkov z celého sveta sa začala v roku 2001 pozorovaním populácie vlkov v Poľsku. Za ostatných deväť rokov navštívili výskumné expedície rôzne kúty našej planéty od Ománu, cez Peru, Namíbiu, Altaj, Azorské Ostrovy, Honduras až po Austráliu. Biosphere expeditions.org si medzi európskymi krajinami vyhliadla Slovensko aj vďaka množstvu relatívne dobre zachovanej, no ohrozenej prírody s unikátnymi živočíchmi, akými sú kamzíky (na predchádzajúcich dvoch expedíciách), alebo vlci a rysy. Do týchto dní Biosphere expeditions.org vykonala v rámci svojich projektov viac než 100 000 hodín terénnej práce a pozorovaní, vďaka svojim aktivitám venovala viac ako 1 milión libier na podporu a zachovanie konkrétnych projektov a ďalší viac než pol milióna libier investovala ako donorský dar pre ďalšie lokálne organizácie a projekty.

Viac informácií vrátane fotogalérie a videotéky nájdete na www.biosphere-expeditions.org

Slovak Wildlife Society

Slovenským partnerom projektu Biela divočina: vlci a rysy v zimných Tatrách je Slovak Wildlife Society - Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou (SWS)

SWS je nezisková anglicko-slovenská organizácia, ktorá vznikla v roku 1998, od roku 2005 pôsobí ako občianske združenie. Projekty spoločnosti sa týkajú predovšetkým života medveďov a vlkov v slovenských horách. SWS je aktívnym členom Medzinárodnej asociácie pre výskum a manažment medveďov (International Association for Bear Research and Management) a Iniciatívy pre veľké šelmy v Európe (Large Carnivore Initiative for Europe).

SWS vznikla aj preto, že mnohí ľudia majú z veľkých šeliem strach, alebo v nich vidia škodcov. Ponúka riešenia najčastejších problémov spolužitia ľudí a šeliem, čo spočíva v prvom rade vo zvyšovaní úrovne informácií a vedomostí verejnosti, ktorá má neraz skreslené predstavy o živote veľkých másožravcov. SWS sa venuje v praxi environmentálnej výchove, publikovaniu informačných a osvetových materiálov a ekoturizmu, podporuje ďalšie organizácie pomáhajúce ochrane zvierat a participuje aj na terénnom výskume.

Viac informácií nájdete na www.medvede.sk a www.slovakwildlife.org.


Biela divočina: vlci a rysy v zimných Tatrách

Biosphere expeditions.org v spolupráci so Slovak Wildlife Society a dobrovoľníkmi z viacerých európskych krajín budú od 30. januára do 19. februára sledovať populáciu vlkov a rysov v tatranskej prírode.

Anglická nezisková organizácia Biosphere expeditions.org po úspešnom mapovaní populácie kamzíkov na Slovensku prichádza s dalším projektom. Tentoraz budú v zornom poli velké šelmy vlk a rys a ich zimné správanie sa. Dr. Matthias Hammer, výkonný riaditeľ a zakladateľ Biosphere Expeditions povedal: „Zasnežené hory na Slovensku sú iba hodinu letu z Veľkej Británie a pritom v nich žijúce lesné zvieratá ako vlk a rys sa už v Británii dávno nevyskytujú. Tieto zvieratá sú chránené a sme velmi radi, že môžeme prispieť k ich záchrane vďaka pomoci dobrovoľníkov na celom svete a pomoci značky Land Rover.“

Úlohou dobrovoľníkov bude zmapovať populáciu a sledovať stopy, ktoré po sebe vlci a rysy v lesoch zanechávajú. Robin Rigg zo Slovak Wildlife Society dopĺňa: „Účastníci budú chodiť po vybraných trasách a hľadať stopy vlkov a rysov, zbierať vzorky (trus, moč, srst na analýzu genetiky a potravy.“ Rysy a vlci predstavujú jednu zo základných zložiek ekosystému prírody vo Vysokých aj Nízkych Tatrách. Na druhej strane, dlhodobo sa najmä vlci spájajú s priam mytologickým obrazom zlého zvieraťa, ktoré prichádza do sporu s človekom. „Dostávajú sa do konfliktu s ľuďmi, pretože spôsobujú škody na hospodárskych zvieratách,“ dopĺňa Robin Rigg. „Navyše, poľovníci ich berú ako konkurenciu pri love jeleňov, diviakov a srncov.“

Najväčším problémom, kvôli ktorému sa vlastne uskutočňuje expedícia, je fakt, že o týchto predátoroch majú ľudia stále málo informácií, ktoré sú navyše skreslené. Negatívne aspekty prítomnosti týchto predátorov a konflikty s miestnym obyvateľstvom sa často postarali o titulky v médiách, vyvolávajúce zvýšený pocit strachu. Takéto konflikty sa často končia požiadavkami na vyhubenie, čo bol prístup, ktorý v minulosti na Slovensku takmer spôsobil vyhynutie veľkých dravcov. Aj ekonomický rozvoj predstavuje nové zásahy do životného prostredia dravých zvierat. Preto je žiaduci oveľa citlivejší prístup k týmto problémem.

Nejasná je aj situácia okolo počtu vlkov na Slovensku, odborné odhady kolíšu od 130 až do 1500 jedincov. „Podia poľovníkov je vlkov priveľa, podľa enviromentalistov zase málo,“ hodnotí Robin Rigg.
Kolísavý počet spôsobuje relatívne veľká migrácia vlkov v oblasti Karpát. Teritórium stredoeurópskych vlkov, s ktorými sa stretávame na Slovensku, zahŕňa celý Karpatský chrbát, teda okrem Slovenska aj Česko, Poľsko, Ukrajinu, Maďarsko i Rumunsko. Podobná situácia je aj u rysa. Tento mačkovitý predátor je veľmi plachý, žiaľ často sa stáva terčom pytliakov, ktorí ho zabíjajú kvôli krásnej kožušine. Výsledky expedícií budú dostupné nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti.

Expedícia Biela divočina: vlci a rysy v zimných Tatrách bude mat svoj základný tábor v Nízkych Tatrách. „Zimné obdobie je pre sledovanie vlkov a rysov najlepšie, pretože v snehu sa dajú zvieratá lepšie stopovat“
, dopĺňa Robin Rigg. Počas troch týždňov sa v základnom tábore vystriedajú tri skupiny dobrovoľníkov, ktoré sa pod vedením odborníkov budú pohybovať po turistami nenavštevovaných miestach, aby sledovali činnosť predátorov v teréne. Spolu by sa pri pozorovaní malo vystriedať približne 40 ľudí. Dobrovoľníci dodržiavajú prísne pravidlá platiace pre ochranu prírody, sú vyškolení na pohyb v teréne a pozorovanie stôp divej zvery. V rámci dlhodobej spolupráce na projekte okrem Slovak Wildlife Society spolupracuje aj spoločnosť T.O.P AUTO Slovakia, dovozca prémiovej značky Land Rover, ktorá poskytuje dobrovoľníkom automobil Discovery4 na terénny výskum.

Projekt Biela divočina: vlci a rysy v zimných Tatrách získal ocenenie „Best New Trip“ ako jedno z najzaujímavejších chystaných podujatí prestížneho magazínu National Geographic Adventure.

Vlk dravý (Canis lupus) je psovitá šelma žijúca v karpatských lesoch. Napriek tomu, že je to plachý, inteligentný a užitočný živočích, odnepamäti mu ľudia pripisujú negatívne vlastnosti (tzv. syndróm Červenej čiapočky). Vlk loví spravidla choré, poranené či zoslabnuté jedince, čím významne prispieva k zdravému genofondu lovenej koristi. Na Slovensku je síce celoročne chránený a počet jedincov sa odhaduje na max. 300 kusov, čo z neho robí kriticky ohrozený druh, napriek tomu je v zimných mesiacoch paradoxne povolený jeho odstrel.

Zdroj: Zora Kalousková, PR Manager Jaguar a Land Rover, T.O.P. AUTO Slovakia
Foto: Tomáš Hulík, Robin Rigg/SWS, R. Morley/SWS

Tento článok nájdete na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
http://www.aad.sk

Adresa tohoto článku je:
http://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=518