hromadné oceňovanie

Ocenenie portfólia osobných automobilov
Potrebujete zistiť trhovú hodnotu všetkých automobilov vo vašom portfóliu? Náš softvérový modul to dokáže behom niekoľkých minút.

Softvérový modul « AAD-HOV » na hromadné oceňovanie osobných a nákladných automobilov s celkovou hmotnosťou do 3,5t prečíta databázu automobilov v portfóliu zákazníka a vypočíta ich zostatkové hodnoty k rozhodnému dátumu.
Hromadné oceňovanie poskytujeme aj formou služby, po dodaní databázy automobilov vo vopred dohodnutom formáte.

Tento článok nájdete na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
http://www.aad.sk

Adresa tohoto článku je:
http://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=563