priemerné ceny automobilov

Offline:

Softvér « AAD-EPCNV » vypočíta priemernú cenu automobilu z posledných známych cien nových automobilov rovnakej značky, modelu, prevedenia, typu a motorizácie bez ohľadu na stupeň výbavy. Databáza obsahuje aktuálne a posledné známe ceny nových osobných a ľahkých nákladných automobilov s celkovou hmotnosťou do 3,5t. predávaných na slovenskom alebo na českom trhu. Vyhľadávanie v databáze vyžaduje minimálne znalosti. Pri výbere vozidla sa vychádza z údajov v technickom preukaze. Databáza obsahuje aj informáciu o období, v ktorom sa model automobilu predával prostredníctvom obchodnej siete importéra v danom regióne. Porovnávané modely automobilov obsahujú výbavu, ktoré je spoločná pre 80% modelov s porovnávanej množiny. Finančný rozdiel medzi modelmi s najnižším a najvyšším stupňom štandardnej výbavy predstavuje hodnota výbavy. Pridávaním alebo uberaním výbavy sa vypočítaná priemerná hodnota vozidla upraví a priblíži k jeho aktuálnej cene. Priemerná hodnota vozidla môže byť východiskovou hodnotou všade tam, kde sa nekladie dôraz na podrobne špecifikovanú výbavu vozidla (napr. pri výpočte poistnej sadzby).

_______________________________________________________________________

Online:

Obdobu offline verzie produktu « priemerné ceny automobilov » ponúkame aj vo verzii online ako platenú samoobslužnú službu v našom eShope pod označením AAD-OCA. Priemerná cena nového automobilu sa vypočíta z posledných známych cien nových porovnateľných automobilov. Priemerná hodnota jazdeného automobilu sa vypočíta z množiny porovnateľných jazdených automobilov na voľnom trhu s priemerným jazdným výkonom a stupňom výbavy. Ak bola vykonaná aj korekcia za odlišnú výbavu alebo odlišný jazdný výkon (km), potom sa hodnota oceňovaného jazdeného automobilu priblíži k predpokladanej hodnote na voľnom trhu. Ak nie je oceňovaný automobil pojazdný, alebo je havarovaný, prípadne nespĺňa predpoklady bezpečného prevádzkovania na verejných komunikáciách, potom nie je vhodný na porovnávanie s databázou jazdených automobilov a jeho skutočnú hodnotu by mal stanoviť odborník (znalec).

Tento článok nájdete na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
http://www.aad.sk

Adresa tohoto článku je:
http://www.aad.sk/sections.php?op=viewarticle&artid=710