Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

magazín
ekológia: Peugeot 308 a životné prostredie  Vytlačiť stránku
redaktor: p.mauer, 08.11.2007;

PEUGEOT 308 vyhovuje európskej smernici 2000/53/CE ohľadom spracovania vyradených vozidiel. Na dosiahnutie tohto výsledku boli sledované rôzne kritériá.Model 308 predbieha budúce predpisy o recyklovateľnosti vstupujúce do platnosti koncom roka 2008, ktoré si budú vyžadovať kompletnú bilanciu materiálov použitých na výrobu vozidla.

Výber materiálov
PEUGEOT 308 využíva zavedenie programového vybavenia MACSI (Système d’Information de la Composition Matière), ktorého cieľom je prostredníctvom výpočtovej techniky informovať o presnom kvalitatívnom a kvantitatívnom zložení dielcov od našich dodávateľov. 99 % hmoty modelu 308 pozostáva iba z piatich veľkých kategórií materiálov, pričom väčšina je recyklovateľná alebo využiteľná: kovy, plasty, kvapaliny, guma a sklo.
V snahe zaručiť dodržiavanie predpisov (najmä európskej smernice 2000/53/CE) týkajúcich sa nebezpečných látok (špeciálne ťažkých kovov) bolo venované mimoriadne úsilie výberu materiálov na stavbu vozidla. Okrem niektorých častí, ktoré majú výnimku z predpisov (napr. autobatéria) a podliehajú špeciálnemu spracovaniu po vyradení vozidla z prevádzky, PEUGEOT 308 neobsahuje kadmium, olovo, šesťmocný chróm a meď.

Koncepcia vozidla
V oblasti životného prostredia koncipovanie PEUGEOT 308 išlo tromi smermi: Ilustračné foto, zdroj redakčný test 11/2007

 • zjednodušenie odstránenia kontaminantov z vyradeného vozidla. Navrhnutím vypúšťacích bodov na nádržiach (palivovej, ostrekovača skla atď.) ako aj optimálny prístup k týmto miestam umožňujú úplné vyprázdnenie. Elektronické zneškodnenie pyrotechnických častí umožňuje rýchle odstránenie rizika a ochranu personálu pracujúceho na recyklácii;
 • optimalizácia využívania materiálov Pomocou postupov dekontaminácie prístupných v banke dát IDIS (International Dismantling Information System) je zaručené optimálne ošetrenie vozidiel. Diely z plastu a gumy sú označené, čím sa uľahčuje ich identifikácia a tým aj recyklácia;
 • používanie dielov z recyklovateľných materiálov Na výrobu niektorých dielov Peugeotu 308 boli použité materiály z recyklovaných plastov, ide najmä o blatníky, odkladaciu priehradku na zdvihák a niektoré tepelné štíty.

 • Okrem toho sa PEUGEOT v súlade s európskou smernicou 2000/53/CE zaviazal, že bude informovať spotrebiteľov o rôznych akciách zameraných na recyklovanie vozidla.
  Tieto informácie sú aj v dokumentoch k vozidlu a na portáli skupiny na adrese> www.developpement-durable.psa.fr (stránka je v francúzskom a v anglickom jayzku).

  Program Peugeotu 308 zahŕňa veľa projektov.
  V nasledujúcich mesiacoch a rokoch príde na trh viacero karosérií. Niektoré z nich si síce môžeme predstaviť, avšak každá z nich bude v správnom čase schopná prekvapiť svojich obdivovateľov.

  Pokiaľ ide o motory a prevodové ústrojenstvo, rok 2008 bude bohatý na udalosti, najmä pokiaľ ide o príchod ponuky „BioFlex“ s benzínovým motorom. Prianím Peugeotu je takto sledovať rozvoj trhu s biopalivami. Táto verzia bude schopná jazdiť na palivo s obsahom až 85 % etanolu. Pripomeňme, že motory HDi vozidiel Peugeot už môžu využívať palivo obsahujúce až 30 % bionafty.

  Dobrou správou pre klientelu je, že v rámci výskumu a vývoja v oblasti Hybridnej technológie HDi je Peugeot 308 prvým vozidlom, ktoré bude raz využívať jej priaznivý pomer medzi prevádzkovými nákladmi a úsporou. Táto technológia, ktorá spája výhody termodynamických vlastností naftových motorov HDi a elektrického motora, ktorý preberá úlohu pohonu v malej rýchlosti, poskytne úsporu približne 30 %.

  Viac o Peugeot 308

  Zdroj: Ivana Orviská, Peugeot Slovakia, s.r.o.
 •   

  [ Späť na ekológia | Zoznam sekcií ]