Vitajte na AGENTÚRA AUTO DATA, spol. s r.o.
rss správy | rss magazín | aad.sk | shop.aad.sk | ocenit.eu | download.aad.sk
AGENTURA AUTO DATA, spol. s r.o. eShop

Partneri

magazín
technika: Scania Active Prediction - nový druh tempomatu (01/2012)  Vytlačiť stránku
redaktor: j.cvopa, 13.01.2012;

Scania prišla v decembri 2011 s novou generáciou tempomatu, ktorý využíva znalosti o prevýšení terénu spolu s GPS signálom a prispôsobuje príslušne k zisteniam rýchlosť vozidla pred stúpaním a klesaním. Nižšie sa nachádza preklad prezentácie systému.


Práca na zdokonalenom systéme tempomatu začala v Scanii ako výskumný projekt na Univerzite Linköping vo Švédsku. Počas posledných troch rokoch vyvinula Scania životaschopný koncept palubného systému, ktorý vodičom pri ekonomickej jazde podáva dodatočnú podporu.


Systém využíva GPS pre zistenie polohy vozidla, následne predpovedá topografiu (mapovanie zemského povrchu) s upriamením na prevýšenia a koriguje rýchlosť vozidla za účelom úspory paliva. Dáta ciest sú uložené v Scania Komunikátore, ktorý predstavuje rozhranie komunikujúce dáta o vodičovi a vozidle spolu s ich polohou smerom k portálu Scania Fleet Management.

Štart predaja systému nazvaného Scania Active Prediction začína vo februári 2012. Ak má vozidlo posledný Scania Komunikátor, dostalo spolu s ním aj cestné dáta. Dátové mapy môže aktivovať servis Scania, vrátane updateovania. Scania Komunikátor je dnes štandard na viacerých európskych trhoch, čo otvára cestu k rade riešení Fleet Managementu pre zákazníkov.


V súčasnosti kryjú cestné dáta asi 95% hlavných a vedľajších ciest v západnej a strednej Európe a pokrytie rýchlo rastie. Ak vozidlo prejde na cestu, ktorá nemá pokrytie, displej zošedne a tempomat sa bude správať konvenčne.


Scania Active Prediction analyzuje dve základné situácie: ako vojsť do stúpania a ako do klesania. Ak sa blíži stúpanie, kedy systém vie, že rýchlosť klesne, systém Active Prediction určí o koľko vyššia rýchlosť je potrebná. Stratégia potom zvýši preplňovací tlak za účelom využitia maximálneho krútiaceho momentu počas stúpania a minimálneho preraďovania rýchlostných stupňov. Rýchlosť vozidla sa môže zvýšiť o 4% nad nastavenú hodnotu pred samotným stúpaním.


Pred dosiahnutím klesania, kedy by vozidlo zrýchľovalo vlastnou hmotnosťou Scania Active Prediction zredukuje rýchlosť, minimalizuje jazdné odpory a zabráni prebytočnému brzdeniu. Ide o situáciu, kedy sa ušetrí maximum paliva. Systém umožňuje znížiť rýchlosť o maximálne 8% z nastavenej rýchlosti pred klesaním. Systém Active Predicition sa taktiež snaží využiť vysoký prevodový stupeň pri spomaľovaní, aby predišiel vyšším trecím stratám v motore.


Použitie je pre vodiča veľmi jednoduché. Použitím tlačidiel na volante si vodič nastaví rýchlosť tempomatu a rýchlosť klesania ako obvykle. Nastavený pár rýchlostí sa zobrazí na displeji. Súčasne sa nad zadaným rozsahom objaví rýchlostné okno Active Prediction. Systém je aktívny nad 60 km/h.


Akonáhle systém upravuje rýchlosť, objaví sa na displeji zelené „E“.


Rýchlostné okno vyšedne, ak nie sú k dispozícii GPS dáta, či dáta o ceste.


Vodič si tiež môže zvoliť z nastavení rýchlostí z okna „Favourite“ (obľúbené). Zelené „E“ sa objaví opäť akonáhle dôjde k úprave rýchlosti systémom.


Obrázok ukazuje schématické zobrazenie kopcovitého úseku cesty, kde môžeme pozorovať, čo sa deje. Okno medzi cestovnou rýchlosťou a nastavenou rýchlosťou klesania musí byť aspoň 4 km/h.

Konvenčný tempomat stráži rýchlosť ako obvykle, až kým nenastane stúpanie. Rýchlosť klesne, akonáhle začne vozidlo stúpať a následne akceleruje späť na nastavenú cestovnú rýchlosť. Pokračuje v nej až kým začne úsek klesania, akceleruje dolu kopcom svojou vlastnou hmotnosťou a pokračuje v klesaní s použitím retardéru.

Toto správanie sa očakáva od konvenčného tempomatu. Je navrhnutý na pomoc vodičovi pri udržovaní konštantnej rýchlosti. Najväčšie mrhanie palvom sa objavuje pred klesaním, kedy vozidlo napreduje nastavenou rýchlosťou do klesania a čoskoro začne brzdiť retardérom.


Toto sa udeje s Active Prediction. V závislosti od smernice sklonu stúpania kopca sa v určitom bode rozhodneme zvýšiť mierne rýchlosť. To znamená, že vstúpime do kopca s plným preplňovacím tlakom turbodúchadla a začneme stúpať s maximálnym krútiacim momentom, ktorý je motor schopný dodať. Používa sa bežná preraďovacia stratégia. Vozidlo vystúpa na kopec a opäť dosiahne svoju cestovnú rýchlosť. Stúpanie prebehlo rýchlejšie a efektívne sme ušetrili trochu času.

Potom sa dostávame do bodu, kedy nastavíme rýchlosť pred blížiacim sa klesaním. Chceme dosiahnuť odbúranie zbytočnej brzdnej energie, ak je to možné. Ideálne spomalíme až tak, že nemusíme použiť retardér vôbec...a keď sme kopec prešli, vozidlo dosiahne opäť svoju nastavenú rýchlosť. Inými slovami, so Scania Active Predicition sa šetrí čas pri stúpaní a palivo pri klesaní.


Tento obrázok ukazuje čo sa stane pri cestovaní rýchlosťou 89 km/h. Tu nebude žiadne zrýchlenie pred začiatkom stúpania. Vozidlo teda dosiahne kopec bez plného preplňovacieho tlaku. Vozidlo začne stúpať a akceleruje až kým dosiahne svoju nastavenú cestovnú rýchlosť. Následne nastavíme rýchlosť pred klesaním, akcelerujeme počas klesania a vraciame sa naspäť na cestovnú rýchlosť po klesaní. V tomto prípade sa nešetrí čas pri stúpaní, ale palivo pri klesaní.


Na zvlnených cestách, kde vozidlo často akceleruje a deceleruje vlastnou hmotnosťou môže byť ťažké jazdiť ekonomicky. Na takýchto cestách Scania Active Prediction pomáha vodičovi ušetriť množstvo paliva.

Menej zruční vodiči z tohto systému dosahujú najvyššie benefity a môžu sa taktiež naučiť relaxovanému a ekonomickému jazdnému štýlu počas jazdy. Vysoko zruční vodiči dosiahnu menej výhod na známych cestách, ale na neznámych trasách, v tme, či zlom počasí, Active Predicition aj im pravdepodobne ušetrí palivo. Pri strmých stúpaniach sú úspory menšie, keďže je tu menej možností optimalizovať rýchlosť. Vozidlo sa nakoniec aj tak musí spoľahnúť na brzdenie retardérom.


Nasledujú dva príklady testovacích trás v Nemecku, ktoré sú charakteristické týmto efektom. Tú naľavo používa Trucker a Verkehrs-Rundschau. Vozovka tu stúpa a klesá neustále. Na druhej strane, tisícbodová trasa po pravej strane obsahuje relatívne málo kopcov, ktoré sú však dlhé. Je tu menej možností ušetriť palivo, čo sa prejavuje aj v palivových úsporách. V priemere dosahuje Scania Active Prediction úsporu 3% v porovnaní s konvenčným tempomatom.


Tento obrázok popisuje efekty rôznych výkonov motora a rôznych hmotností s Active Predicition. Horná časť popisuje dve identické vozidlá s rôznymi výkonmi motora. Vozidlo s nižším výkonom môže akcelerovať trochu skôr v porovnaní s vozidlom s vyšším výkonom. S vysokým výkonom sa môže stať, že nebude potrebné vôbec žiadne zrýchľovanie, pretože rýchlosť tak veľmi neklesne. V tomto príklade sa ušetrí viac času pri nízkovýkonnom vozidle. Nie je veľký rozdiel pri týchto vozidlách pri klesaní, pretože ich hmotnosti sú rovnaké. Ak porovnáme rôzne hmotnosti – 40-tonové a 60-tonové vozidlo – ťažšie vozidlo bude akcelerovať skôr kvôli úspore času. Taktiež bude spomaľovať skôr pred klesaním.


Scania ponúka inteligentné tempomaty už niekoľko rokov pod názvom Scania Ecocruise. Tento systém nepoužíva mapové dáta - pri analýze sa spolieha na jazdné odpory. Obrázok ukazuje porovnanie s Active Predicition. Obidva systémy pracujú výborne na zvlnenom teréne a úspory paliva sú značne závislé od topografie. Scania Ecocruise nepozná topografiu, takže musí odhadovať v závislosti na zaťažení motora a hmotnosti vozidla. Stratégia je tá, že stúpanie často nasleduje klesanie a naopak. No toto nenastáva vždy.

Scania Active Prediction má prístup k topografickým dátam a teda vozidlo vie dopredu, aký úsek ho čaká. Tým pádom je podstatne konzistentnejšie vo svojich rozhodnutiach, čo značí častejšie úspory paliva.


Vo výsledku, Scania Active Prediction je chytrý systém, ktorý využíva topografiu. Načíta špecifikáciu vozidla a nákladu a adaptuje podľa toho stratégiu. Ergonomicky je funkcia integrovaná do bežného tempomatu a používajú sa rovnaké ovládače. V porovnaní s konvenčným tempomatom je možné usporiť až 3% paliva.

Zdroj: http://www.scania.com/media/calendar/2011/scania-active-prediction
preklad: jc

  

[ Späť na technika | Zoznam sekcií ]